2017. 10 . |  30 . NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SAJTÓKÖZLEMÉNY NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖ ZPONTHOZ VALÓ CSATLA KOZÁS A KÖFOP - 1.2.1 - VEKOP - 16 - 2017 - 00880 SZÁMÚ PROJEKT Nyírgyulaj Község Önkormányzata a Közigazgatás - és Közszolgáltatás - fejlesztés Operatív Program  keretében meghirdetett „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című KÖFOP - 1.2.1 - VEKOP - 16 kódszámú pályázati fe lhívás k eretében 6 millió Ft  összegű támogatást nyert. A KÖFOP - 1.2.1 - VEKOP - 16 - 201 7 - 00 880 azonosítószámú „ Nyírgyulaj Község Önkormányzata ASP  központhoz való csatlakozása” projekt támogatja a 257/2016 (VIII.31.) ASP Kormányrendeletben foglalt kötelezettségek  végrehajtását az ö nkormányzat számára. A projekt keretében az alábbi önkormányz ati ASP rendszer szakrendszereihez történik meg a csatlakozás:  iratkezelő rendszer , önkormányzati települési portál rendszer , gazdálkodási rendszer , ingatlanvagyon - kataszter re ndszer , önkormányzati adó, ipar - és kereskedelmi rendszer , hagyatéki leltár rendszer . A z elnyert támogatás az ASP rendszer működtetéséhez szükséges eszközök beszerzésére , a munkatársak  képzésen való részvételére és egyéb szakmai tevékenységek megvalósításá hoz kapcsolódó szolgáltatások  költségeire használható fel . A szakmai  tevékenységek keret én belül  megtörténik az  önkormányzati  szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja , működésfejlesztés és szabályozási keretek  kialakítása, tesztelés, élesítés. A támogatás maximális értéke az összes elszámolható költség 100 % - a. Az  elnyert összeg  6 000 000 F t, amelyből eszközbeszerzésre 3 30 0 000 Ft, egyéb szakmai költségekre 2 70 0 000 Ft fordítható. Nyírgyulaj Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakoz ása” megnevezésű  KÖFOP - 1.2.1 - VEKOP - 16 - 2017 - 00 880 azonosítószámú projekt 2017. 06 . 01. - 2018.06.30. között kerül megvalósításra. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valóul meg. További információ a  ny irgyulaj@nyirgyulaj.hu e - mail címen kérhető.