Tájékoztató a lakossági barnakőszén felhasználásáról Tájékoztatjuk a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságot arról, hogy a kormány lehetőséget biztosít a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált  barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) bejelenteni az önkormányzaton keresztül. Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé 2022. szeptember 30-ig:  háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése  alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek  közössége értendő  egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve  bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás  egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan  felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet  Az igénylésbejelentésekből származó adatok kezelése, rögzítése a felületen:  Fontos hogy a bejelentéssel az érintettek az igénybejelentés során hozzájáruljanak személyes adatainak  önkormányzat általi kezeléséhez.  Igénybejelentést az alábbi elérhetőségeken keresztül lehet megtenni:  - nyirgyulaj@nyirgyulaj.hu email címen  - személyesen a polgármesteri hivatalban hétköznapokon hétfő- csütörtök 8.00-16.00 óra között, péntek: 800-12.00  óra között  További információ: 06/42385-522 telefonszámon kérhető  Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!