"Testvértelepülési program az összetartozás jegyében" TÁJÉKOZTATÓ „Testvértelepülési program az összetartozás jegyében”  (azonosítószám: TTP-KP-1-2016/1-000093 megvalósított programról Nyírgyulaj és Nagybégány önkormányzata 2015. év november hónapban kötött együttműködési  megállapodást egymással. Mindkét település már évek óta keresi a lehetőséget a határon innen- túli  magyarsággal a kapcsolatok szorosabbá tételére. Az együttműködést abból a meggyőződésből kötöttük, hogy  a településeink polgárai közötti partneri viszony egy út arra, hogy mindkét település polgársága és közösségei  őszinte akarattal jöjjenek össze, megismerjék és megértsék egymást és tanuljanak egymástól. Ily módon  kívánnak településeink hozzájárulni a közös európai egység megteremtéséhez, a határon átívelő  nemzetegyesítéshez.   Célunk, hogy a testvér települési kapcsolatban a lehető legtöbb lakos aktívan vegyen részt. Ezért a két  település lakói közötti tartós személyes kapcsolatok megléte éppolyan jelentőséggel bír, mint a  munkakapcsolatok fejlődése az intézmények és egyéb szervezetek között. Ezzel kifejezzük kívánságunkat,  hogy a két település polgárai – a fentiek szellemében – ápolják a személyes, kulturális, a gazdasági és a sport  kapcsolatokat, a települések vezetői pedig aktív közreműködésükkel segítsék a kölcsönös érdekek  megvalósítását.   Az együttműködés keretében már több találkozó történt a két képviselő-testület között, ahol többek között az  alábbi célkitűzések kerültek megfogalmazásra: intézmények, egyesületek és egyéb társadalmi szervezetek  találkozóinak szervezése éves gyakorisággal együttműködés a kultúra területén közös turisztikai programok  fejlesztése közös sportversenyek megrendezése, gazdasági együttműködések keresése szoros együttműködés  az oktatási intézmények között diákcsere-program.beindítása   A testvértelepülési program 2016. július 25- 2016. szeptember 24. között valósult meg településünkön.  Megvalósulása nagy mértékben segítette a lakosok aktív részvételével történő testvér települési kapcsolat  elmélyítését.  A program keretében sor került egy 3 napos ifjúsági tábor szervezésre, melyen Nagybégány és Nyírgyulaj  települések fiataljai vettek részt, összesen 40 fő. A tábor nagyon jó hangulatú volt, több előadás is szólt  elsősorban az összetartozásról, az önkéntességről. A szakmai programok mellett lehetőségük nyílt a részt  vevőknek kirándulni, strandolni, egymással megismerkedni. A   másik mindennapjaiba tudtak belelátni a fiatalok. Számos barátság is szövődött a gyerekek, fiatalok között,  akik a program végét követően is tartják a kapcsolatot egymással.  2016. szeptember 24-én került sor a projekt Záró rendezvényének megtartására, melynek fő vezérfonala  tekintettel a közelgő Aradi Vértanúk Napjához a nemzeti összetartozás volt. A rendezvényt a két település  polgármestere Becsei György ( Nyírgyulaj), és Hanka Dezső (Nagybégány) mutatta be.   Ezt követően a térség országgyűlési képviselője Dr Simon Miklós nyitotta meg a programot.  Szabó István, a  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke által elmondott köszöntő után a  rendezvény hátralévő idejében kulturális műsor következett, a két település fellépőinek előadásaival.  Állófogadás és kerekasztal beszélgetés zárta a programot, melynek keretében a meghívottak a Kárpátaljai  magyarsággal történő együttműködés lehetőségeit, jövőbeni közös terveket beszéltek meg a résztvevők.