Klikk a képekre... Magyar Falu Program 2020. Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása - 2020. Nyírgyulaj Község Önkormányzata (4311. Nyírgyulaj, Rákóczi u. 2., adószám: 15732121-2-15) a Magyar Falu Program keretein belül meghirdetett Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása című MFP-BJA/2020. kódszámú pályázati kiírásra 3081859529 iratazonosító számon pályázatot nyújtott be 2020. május 08. napján. Pályázat célja az igen forgalmas Bátori út (342 hrsz.) és Mártírok útja (591/1 hrsz., 591/2 hrsz.) területén található járda megrongálódott aszfaltburkolatának teljes cseréjéhez szükséges anyag (aszfalt) beszerzése. Az anyagbeszerzésre önkormányzatunk a Magyar Államkincstár 2020. július 30.-ai keltezésű Támogatói Okirata alapján bruttó 4.997.450.- Ft. vissza nem térítendő támogatáshoz jutott Az felújítást önkormányzatunk 2021. november 4. kezdte meg és 2021. november 11. fejezte be. A felújítási munkálatokat a Nyír-Építő Kft. (4700. Mátészalka, Budai Nagy Antal u. 14. A. épület, adószám: 12627853-2-15) végezte el, annak munkadíját az önkormányzat 2021. évi költségvetése biztosította. A támogatás az anyagbeszerzés költségein túl magába foglalja a szükséges projektmenedzsment és nyilvánosság költségeit is. A felújítás nem tartozott a közbeszerzési törvény hatálya alá.