Klikk a képekre... Magyar Falu Program Orvosi eszköz (MFP-AEE/2021) Nyírgyulaj Község Önkormányzata (4311. Nyírgyulaj, Rákóczi u. 2., adószám: 15732121-2-15) a Magyar Falu Program 2021 keretén belül meghirdetett orvosi eszközök beszerzése - 2021 című MFP-AEE/2021 kódszámú pályázati kiírásra 2021. június 8. napján 3289058782 iratazonosító számon pályázatot nyújtott be. A pályázat célja, hogy a 4311. Nyírgyulaj, Bátori út 1/A. szám alatt működött Egészségház védőnői szolgálat feladat ellátásának minőségét javító orvosi eszközöket szerezzen be. Az eszközbeszerzéshez önkormányzatunk a Magyar Államkincstár 2021. augusztus 12.-ei keltezésű Támogatói Okirata alapján bruttó 1.932.276.- Ft. vissza nem térítendő támogatáshoz jutott. Az eszközbeszerzési eljárást önkormányzatunk 2021. szeptemberében indította meg és 2021. októberében zárta le. A támogatás az eszközbeszerzéseken túl magába foglalja a szükséges projektmenedzsment és nyilvánosság költségeit is. A beszerzett eszközök listáját az alábbi táblázat tartalmazza. A pályázat keretén belül beszerzett eszközöket a védőnői szolgálat részére 2021. december 14. napján adtuk át. A támogatott orvosi eszközbeszerzésnek köszönhetően jelentősen javult a települési védőnői szolgálat alapellátás minősége és feladatállátás színvonala. Nyírgyulaj, 2022. március 2.