Magyar Falu Program Orvosi eszköz (MFP-AEE/2020) Nyírgyulaj Község Önkormányzata (4311. Nyírgyulaj, Rákóczi u. 2.,  adószám: 15732121-2-15) a Magyar Falu Program 2020 keretén  belül meghirdetett orvosi eszköz című MFP-AEE/2020 kódszámú  pályázati kiírásra 2020. április 24. napján 3089031361 iratazonosító számon pályázatot nyújtott be. A pályázat célja, hogy a 4311. Nyírgyulaj, Bátori út 1/A. szám alatt  működött Egészségház háziorvosi praxisába a helyi egészségügyi alapellátás feladat ellátásának  minőségét javító orvosi eszközöket szerezzen be. Az eszközbeszerzéshez önkormányzatunk a Magyar Államkincstár 2020. június 30.-ai keltezésű  Támogatói Okirata alapján bruttó 2.638.968.- Ft. vissza nem térítendő támogatáshoz jutott. Az  eszközbeszerzési eljárást önkormányzatunk 2020. szeptemberében indította meg és 2021.  februárjában zárta le. A támogatás az eszközbeszerzéseken túl magába foglalja a szükséges projektmenedzsment és  nyilvánosság költségeit is. A beszerzett eszközök listáját az alábbi táblázat tartalmazza. A pályázat keretén belül beszerzett eszközöket a háziorvosi praxis részére 2021. február 25.  napján adtuk át. A támogatott orvosi eszközbeszerzésnek köszönhetően jelentősen javult a települési  egészségügyi alapellátás minősége és feladatállátás színvonala. Nyírgyulaj, 2021. február 25. Klikk a képekre...