Klikk a képekre... Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonú utak felújítása Nyírgyulaj Község Önkormányzata (4311. Nyírgyulaj, Rákóczi u. 2., adószám: 15732121-2-15) a Magyar Falu Program keretein belül meghirdetett Önkormányzati tulajdonú utak felújítása című MFP-ÖTU/2019. kódszámú pályázati kiírásra 3020107113 iratazonosító számon pályázatot nyújtott be 2019. szeptember 02. napján. Pályázat célja a nyírgyulaji 0222 hrsz. önkormányzati tulajdonú külterületi út 1+794-1+914 szelvény közötti szakaszán és a Nyírgyulaj Petőfi utca (997 hrsz.) belterületi szakaszán a 0+000-0+292,26 szelvény között az út aszfaltburkolattal történő kiépítése. A projekt megvalósításához önkormányzatunk bruttó 29 994 057 Ft. vissza nem térítendő támogatást nyert el. A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2019.11.01. és tervezett fizikai befejezése 2020. 09. 30. A Nyírgyulaj Petőfi utca (997 hrsz.) belterületi szakaszon 0+000-0+292,26 szelvény között és a nyírgyulaji 0222 hrsz. külterületi szakaszon 1+794-1+914 szelvény közötti a Nyír-Építő Kft. (4700. Mátészalka, Budai Nagy Antal u. 14. A. épület, adószám: 12627853-2-15) közbeszerzési eljárást követően végezte el a kivitelezési munkálatokat. A kivitelezése vonatkozó vállalkozásai szerződés 2020. május 20. napján került aláírásra, tárgyi létesítmény műszaki átadás-átvételére 2020. augusztus 12. napján került sor. A beruházás az út kiépítésén túl magában foglalja a szükséges közbeszerzési eljárás, műszaki ellenőrzés, nyilvánosság és a projektmenedzsment költségeit is. A forgalombehelyezési eljárást az önkormányzatunk elindította. A fejlesztéssel jelentősen javulnak a település keleti térségünkbe irányuló közlekedési feltételei és kapcsolatai, az itt található mezőgazdasági területek elérhetősége is jelentősen javult. Nyírgyulaj, 2020. augusztus 26.