EFOP-1.5.3-16-2017-00091  A projekt bemutatása:  a kedvezményezett neve: Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata a projekt címe:  Élhetőbb vidékért! a szerződött támogatás összege: 486 151 733 Ft a támogatás mértéke (%-ban):  100% a projekt tartalmának bemutatása: külön dokumentumban szerepel   a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2021.01.31. projekt azonosító száma. EFOP-1.5.3-16-2017-00091 NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KONZORCIUMI PARTNEREIVEL 486 151 733 FORINT TÁMOGATÁST NYERT AZ EFOP-  1.5.3-16-2017-00091 AZONOSÍTÓSZÁMÚ, „ÉLHETŐBB VIDÉKÉRT!” CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA.  Projektgazda: Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata  Konzorciumi tagok:   Nyírgelse Község Önkormányzata  Nyírmihálydi Község Önkormányzata  Nyírlugos Város Önkormányzata  Máriapócs Város Önkormányzata  Pócspetri Község Önkormányzata  Nyírgyulaj Község Önkormányzata  Nyírbéltek Község Önkormányzata  Bátorliget Község Önkormányzata  Nyírvasvári Község Önkormányzata  Programunk során a helyi igényeket és szükségleteket figyelembe véve, komplex módon nyújtsunk segítséget a településeken. Valós  helyi igényekre reagálva, célzottan segítjük a programelemekkel a területi kapacitáshiányból adódó problémákat. Célunk:     a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása;     a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítése;     munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése;     a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése;     közösség egészségfejlesztése;     a térségi életminőség javítása;     a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos  disszemináció támogatása.  Programjaink során a lakosság foglalkoztathatóságát munkaerő-piaci esélyeket javító képzések, egyéni fejlesztési tervek, kompetenciafejlesztés,  mentorálás, szemléletformálás segíti. A helyi kisközösségek szerepét generációs programokkal, sport napokkal, ifjúsági – és idősek klubjának  létrehozásával kívánjuk támogatni.   Nagy hangsúly helyeződik a vidék megtartó képességének erősítésére, ennek érdekében munkaszocializációs tréningek, önkéntes képzések kerülnek  megszervezésre. A projekt erősíteni kívánja az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, melynek érdekében tartalmas egészségnapok  kerülnek megrendezésre.