Nyírgyulaj Község Önkormányzata VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése Projektazonosító: 1826437739 Támogatás összege: 94.802.136 Ft Támogatás intenzitása: 95% Projekt címe: Külterületi infrastruktúrális fejlesztés Nyírgyulaj településen Nyírgyulaj Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett, VP6-7.2.1- 7.4.1.2-16 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című felhívásra támogatási kérelmét 2017.02.04-én nyújtotta be. A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette, így 2018.02.26-án 1916739891 iratazonosító számmal Támogatói Okirat lépett hatályba. Már az Okirat kézhezvételét megelőzően megkezdődtek az előkészületi munkálatok. Kiválasztásra került a pályázat szempontjából legmegfelelőbb tervező. A rá bízott feladatait - engedélyezési (engedélyes szintű) és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése - maradéktalanul ellátta. A Támogatói Okirat kiérkezését követően elkezdődhetett a kivitelező kiválasztása. A legalkalmasabb vállalkozó közbeszerzési eljárás útján került kiválasztásra. A szerződés aláírásra került az okirat kézhezvételét követő évben, majd megkezdődtek a munkafolyamatok. Ezt követően a műszaki tartalomban bekövetkezett változások okán kétszer került módosításra a kivitelezési szerződés. A projekt által érintett út Nyírgyulaj, Petőfi u. külterületi szakasza, a 0222 helyrajzi számmal ellátott út 0+292,26 -1+794 kmsz. közötti rész. Az érintett út eredetileg földút volt, mely jelen projekt megvalósítását követően már aszfalttal ellátott. Jelen projekt keretében, de Önkormányzati önerőből ugyanezen út 1+794-1+914 kmsz. közötti része zúzottkő(törtbeton) burkolatot kapott. A kivitelezés befejezésével aláírásra került a műszaki ellenőr teljesítési igazolása is, illetve ezt követően a nyilvánossági és projektmenedzsmenti feladatok is lezárulnak. A fejlesztés megvalósulása elérhetővé tette a nyírgyulaji, azaz a helyi vidéki, tanyás térségben élők életminőségnek javulását, ezen keresztül pedig a térség gazdasági helyzetének javulását, a vállalkozások elérhetőségének növekedését. A fejlesztett út része a Mária Úti zarándokútnak, amely Közép-Európa Máriás lelkiségi központjait köti össze hálózatosan, gyalogos és kerékpáros zarándokúttal, - így a közép- európai térség 8 országának közös vallásturisztikai programjaként kezelhető - mely a felújítás hatására fellendíti a turizmust is. A projekt 2022. április 29-én fejeződik be. Köszönjük Magyarország Kormánya és az Európai Unió támogatását! Jelen projekt a Széchenyi 2020 keretén belül valósult meg.