Nyírgyulaj Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

9/2008.(VIII.27.) sz.

rendelete

 

Intézményi 2008. évi térítési díjakról szóló rendelet

 

Nyírgyulaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többszörösen módosított 1993. évi III. tv. 115. §. valamit a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, módosított 1997. évi XXXI. Tv. 147. §. 148. §-ai alapján a rendeletet az alábbiak szerint módosítja

 

  1. §.

 

A Képviselő-testület a 2008.  évre szeptember hó 1. napjától intézményi étkezési térítési díjakat az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Megnevezés

Intézményi térítési díj

(ÁFA nélkül)

Intézményi térítési díj

(ÁFA-val)

 

2008. szeptember 1.

2008. szeptember 1.

Ebéd (menza)

215

258

Háromszori étkezés: ebéd, tízórai uzsonna (napköziotthon iskola)

307

368

Háromszori étkezés: ebéd, tízórai uzsonna (óvoda)

287

345

Vendég, alkalmazott étkeztetés

405

487

Napijegy

438

525

 

  1. §.

 

Az önkormányzat a Nyírgyulajban lakó és a helyi óvodába járó normatív kedvezményben nem részesülő gyermekek számára az intézményi étkeztetést szociális kiadásainak, előirányzatának terhére 50 %-os térítési kedvezményt nyújt.

A Nyírgyulajban lakó és a helyi általános iskola 1-2. osztályában – iskolaotthonos oktatásban részt vevő - tanuló normatív kedvezményben nem részesülő gyermekeknek az intézményi étkezést szociális kiadásainak, előirányzatának terhére térítésmentesen biztosítja.

A Nyírgyulajban lakó és a helyi általános iskola 3-4. osztályában tanuló normatív kedvezményben nem részesülő gyermekeknek az intézményi étkezést szociális kiadásainak, előirányzatának terhére 50 %-os térítési kedvezményt nyújt.

A Nyírgyulajban lakó és a helyi általános iskola felső tagozatán normatív kedvezményben nem részesülő tanulók számára az önkormányzat a szociális kiadásainak terhére 25 %-os térítési kedvezményt nyújt.

 

 

 

 

 

 

  1. §.

 

(1)   A nem gyermekétkeztetésnek minősülő (vendég, alkalmazott) étkeztetés:

 

-         intézményi térítési díja:  486 Ft

-         nyersanyagnorma:             238 Ft

-         rezsiköltség 70 %:            167 Ft

 

(2)   A napijegyes étkeztetés: (a 4. § (1) bekezdésében meghatásozott időponttól eltérő ebédjegy vásárlás)

 

-         intézményi térítési díja: 525 Ft

-         nyersanyagnorma:            257 Ft

-         rezsiköltség 70 %:           180 Ft

 

 

    (3.a) Szociális étkeztetés intézményi térítési díjak:

 

Nyugdíj összege

Intézményi térítési díj

(Áfa nélkül)

Intézményi térítési díj

(Áfával)

0-50.000 Ft

158 Ft.

190 Ft.

50.001-

250Ft.

300 Ft.

 

 

      (3.b) Szociális gondozásért- házi segítségnyújtás esetén intézményi térítési díjak:

 

Nyugdíj összege

Intézményi térítési díj / óra

(Áfa mentes)

0-35.000 Ft

45 Ft

35.001-50.000 Ft

80 Ft

50.001-

100 Ft

 

  1. §.

 

(1)    A személyi térítési díjat havonta előre kell megfizetni az iskola, óvoda által megjelölt időpontban, legfeljebb minden hó 10. napjáig.

 

  1. §.

 

Záró rendelkezések

 

(1)   Ez a rendelet-módosítás 2008. szeptember 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a z intézményi térítési díjakról szóló 7/2007.( VIII.16.) sz. rendelet

(2)   A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerinti helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

 

 

Becsei György sk.                                        Barkaszi Judit sk.

   polgármester                                          jegyző