Tisztelt Nyírgyulaji Lakosok ! A Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladataként  határozta meg az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére a hulladékkezelési  közszolgáltatás megszervezését és fenntartását. A közszolgáltatói feladatok elvégzésre a települési önkormányzat  már 2002. januárjától a Nyírbátori Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t (korábbi nevén Bátori - Épszol Kht.) jelölte  ki, aki jelenleg is ellátja a közszolgáltatást.   A környezetvédelem, illetve hulladékkezelés fontossága az elmúlt évek során egyre inkább előtérbe került, így  ennek a szolgáltatásnak a díja is folyamatosan emelkedett.   A szolgáltatás díját teljes mértékben a helyi önkormányzat finanszírozta 2011. január 31. napjáig.  Jelenleg havonta bruttó 543.000.- Ft.-ba kerül ennek biztosítása, így évente finanszírozására 6.516.000.- Ft.-ot  fordít településünk. A jelenlegi önkormányzati források és finanszírozás mellett ez a kedvezmény a továbbiakban  nem áll rendelkezésre.  A helyi önkormányzat 1/2011.(II.01.) számú önkormányzati rendelete alapján 2011. február 1. napjától a  hulladékkezelési közszolgáltatást (szemétszállítást) a településen lakott lakóingatlannal rendelkező lakosoknak kell  megfizetniük.  Települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelete A szolgáltatás díja bruttó 1.150.- Ft. havonta. A hulladékkezelési közszolgáltatásról a következő jogszabályokon alapuló információkat kell tudni:  Az ingatlantulajdonos és a szolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás kötelező igénybevételének ténye,  valamint az ezt szabályzó helyi rendelet hozza létre, így a lakossági szilárd hulladékszállítást az  ingatlantulajdonosnak nem kell kérnie, egyénileg megrendelnie és szerződést kötnie. (a vonatkozó helyi  rendelet megtekinthető a www.nyirgyulaj.hu weblapon)  A hulladékszállítási díj számlázása a Polgármesteri Hivatal által megadott adatlista, és a Képviselő - Testület által  elfogadott díj alapján; negyedévente, utólag történik. A számlák legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap 5.  napjáig elkészülnek és kézbesítésre kerülnek. A fizetési határidő a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napja.  A díjat a számlához csatolt csekken postai úton kell teljesíteni.  Hivatkozott törvény értelmében a fizetési határidőig nem fizető ingatlantulajdonosok esetében a Szolgáltató fizetési  felszólítások kiküldésével újabb lehetőséget biztosít a díj befizetésére. A hulladékkezelési közszolgáltatás  igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás, melynek  behajtását a Szolgáltató a települési önkormányzat jegyzőjénél kezdeményezi, esetleges eredménytelenség esetén  végrehajtó szervezetnek adja ki.  Amennyiben a számlázást érintő változás történik, különös tekintettel az ingatlantulajdonost érintő  névváltozásra, beköltözésre, elköltözésre, a szolgáltatás szüneteltetésére és elhalálozásra a lakosoknak bejelentési  kötelezettségük áll fenn a Szolgáltató felé !  A változásokat minden esetben előre kell bejelenteni, mivel a visszamenőleges hatállyal leigazolt (előző időszak  számláit érintő) változásokat nem áll módjukban elfogadni.  A díjkedvezmény megállapítása Nyírgyulaj Község Önkormányzat települési szilárdhulladékokkal kapcsolatos  kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendelete alapján történik.  Díjkedvezmény illeti meg azokat a legfeljebb kétszemélyes háztartásokat, ahol a háztartás legalább egyik  tagja a tárgyév január 31. napjáig 65. életét, másik tagja 60. életévét betöltötte.  A díjkedvezmény alapjául a tárgyév első napjának megfelelő lakcímnyilvántartás szolgál.  A kedvezmény mértéke a szolgáltatási díj 50 %-a, tehát ezen háztartásoknak havonta bruttó 575.- Ft-ot kell  fizetniük.   A díjkedvezményt az igénybevevőnek kérelmeznie kell az erre biztosított formanyomtatványon a Polgármesteri  Hivatalban, illetve a lakcímében bekövetkezett változást 8 napon belül be kell jelentenie. A díjkedvezmény egy évre,  jelen esetben 2011. december 31. napjáig szól, a következő évben azt meg kell újítani.  A szolgáltatással, számlázással kapcsolatban esetlegesen felmerülő egyéb kérdéseikre a  továbbiakban is szívesen áll a Szolgáltató rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeinken:  Cím:  Nyírbátori Városüzemeltetési Nonprofit Kft; 4300. Nyírbátor, Iskola u. 19. Telefon, fax:  42 / 281-855