“Aspects of being European – common gathering of viewpoints” Az "Aspects of being European - common gathering of viewpoints" című projektünket 2021. június 30. és július 2. közt valósítottuk meg az Európai Bizottság támogatásával, az Európa a Polgárokért program keretén belül. A következő aktivitásokat valósítottuk meg: Június 30. A megérkezést követően üdvözöltük a résztvevőket, majd bemutattuk számukra a településünk látnivalóit. Ez után nekikezdtünk az uniós programnak, mely "A fiatal európai polgár 12 ismérve" címet viselte. Közösen definiáltuk azokat a jellegzetességeket, amelyek a mai európai fiatalt jellemzik. Majd teret kaptak az egyes bekapcsolódó szervezetek és partnerek, élőszóban és prezentációk, fényképek által mutatták be eddigi történetüket. Az est további részében közös szórakozás és kötetlen beszélgetések zajlottak. Július 1. Ezt a napot közös mozgással kezdtük, az érdeklődők tornába, jógába vagy más testmozgásba kapcsolódhattak be. Majd elkezdődött a közös ételkészítés, mely során a regionális konyha fogásai váltak megismerhetővé. Egy hosszabb aktivitás is kezdetét vette, mely az önkéntességre fókuszált több formában is: beszélgetések, tevékenységi bemutató és tapasztalatcserék által mutatták be a résztvevő szervezetek azt, hogy ők milyen formában önkénteskednek. Így új kapcsolódási pontok is kialakultak a partnerségen belül. Közös kreatív aktivitás által Európa több országát jelenítettük meg közösen. Partnereink teret kaptak arra, hogy megismertessék saját kultúrájukat zene és énekek formájában. Délután egy komolyabb témával, a migrációval foglalkoztunk. Arra kerestük a választ, miért van a jelenségnek ennyire eltérő megítélése az EU keleti és nyugati országaiban, hogyan vált stigmává az a szó, hogy migráns. Erről élénk nézetcsere alakult ki, mely átvezetett a másik fontos témához, az előíteletességhez. Itt arra is kíváncsiak voltunk, hogy ki honnan szerzi az információkat, és mennyire ellenőrzi ezeknek a forrásoknak a hitelességét. Főleg a fiatalok számára volt tanulságos ez a beszélgetés, akik szinte kritika nélkül fogyasztják a social media tartalmait. A helyes attitűd kialakítását eddig is nagyon fontosnak tartottuk az ifjúsággal végzett munkánk során. Látjuk ugyanis, milyen könnyen befolyásolhatók a fiatalok egy-egy véleményvezér vagy celeb által, ami gyakran torz, esetenként extrém nézetek hangoztatásába vált. Este közösen szórakoztunk és beszélgettünk zeneszó mellett. Július 2. Ezen a napon kreatív kuckót kínáltunk a családok számára, az aktivitásokba kicsik és nagyok egyaránt bekapcsolódhattak. A közösségi kertünket is gyarapítottuk, közösen virágokat ültettünk. Ezen a napon is kínáltunk EU-s támákat: felvetettük az uniós polgárság előnyeit és hátrányait, illetve arra is kíváncsiak voltunk, ki hogy látja Európa jövőjét. Ismét érdekes volt megfigyelni az eltérő véleményeket: voltak, akik szerint az Unió erősödni fog és biztosítja számunkra a még színvonalasabb életet, míg mások szerint ez a projekt nem lesz hosszú életű, mert túlságosan sokféle nemzetet és érdeket tartalmaz. Ebéd után a közösségek és a felelősségvállalás összefüggéseit helyeztük fókuszba. Itt főleg arról beszélgettünk, hogy segítünk-e a hátrányos helyzetű polgártársakon, szoktunk-e adakozni, jótékonykodni. Később a nyilvános projektértékelés következett, ahol bárki elmondhatta a véleményét a rendezvény egészéről vagy egyes pontjairól. Így a szervezők is hiteles visszajelzést kaptak a munkájukkal kapcsolatosan. A búcsúzás után a vendégek épségben hazautaztak.