Helyi Rendeletek: Települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról  2011. évi intézményi térítési díjakról szóló rendelet 2010. jan. 1. napjától alkalmazandó víz- és csatornadíjakról szóló rendelet A helyi állattartás szabályairól Címer, zászló, pecsét használatáról Első lakáshoz jutók támogatása Gyermekvédelmi ellátásokról Helyi szociális rendelet Iparűzési adó 2009 évi hatósági ívóviz-szolgáltatás díjszabása. 3/2009.(III.04.) rendelet. (PDF formátum)  Közigazgatási eljárás és szolgáltatás szóló tv. bevezetésével kapcs. rendeletek módosításáról Köztemetők rendjéről Közterületek használatáról Lakások és nem lakás célú helys. bérleti díjáról 2009. Magánszemélyek kommunális adója Mezei őrszolgálatról Polgármesteri Hiv. Iratkezelési Szabályzat 2007.nov. Polgármesteri Hiv. irattári terv Szervezeti és működési szabályzat módosítása 2008. Szervezeti és működési szabályzat Vagyongazdálkodási rendelet - hatályos Térítési díjak megállapításáról Vállalkozók kommunális adója Hulladékkezelési közszolgáltatás rendelete Építésügyi kihelyezett ügyfélfogadás